Főoldal

mte logo2hatartalanul logo

A Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és AMI intézményeinek

INTÉZKEDÉSI TERVE

a 2020/2021. tanév lebonyolítására

/A protokoll módosításáig vagy visszavonásáig marad érvényben /

Az eljárásrend kidolgozását a szeptember elsején hagyományos keretek között megkezdődő nevelés-oktatás indokolja.

Legfőbb célunk, hogy az intézményben folyó napi munka folyamatos maradhasson, hiszen számunkra ez a „legoptimálisabb közeg” pedagógiai céljaink megvalósításához.

Tevékenységünk főszereplőitgyermekeinket, kollégáinkat és a szülőket – arra ösztönözni, hogy FEGYELMEZETT, TUDATOS viselkedéssel fontos lépéseket tehetünk a koronavírus elleni védekezésben.

Közösen kell felkészülnünk a megelőzésre, a védekezésre!

 

AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, BELÉPTETÉS, PROGRAMOK

Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló, felnőtt látogathatja.

A szülő felelőssége: amennyiben gyermekénél tüneteket észlel, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodnia kell orvosi vizsgálatáról,

köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn.

BELÉPÉSRE csak a főbejárat áll rendelkezésre, ahol vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk.

Kérjük a Szülőket, hogy gyermekükre az intézményen kívül várakozzanak, kerülve a csoportosulást! Ügyeik intézését (iskolalátogatási igazolás, diákigazolvány ügyintézés…) lehetőleg elektronikusan intézzék az iskola e-mail címére (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) küldött üzenettel. A személyes belépést és megjelenést igénylő ügyintézést csak szájmaszk használatával tehetik meg!

Lehetőségeinkhez mérten gondoskodunk tanulóink szellősebb, lazább elhelyezéséről. Az optimálisabb működés érdekében 40 perces tanítási órákat vezetünk be, az óraközi szüneteket ennek megfelelően átalakítjuk.

A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

A tantermi oktatás kereteit lehetőségeinkhez mérten osztályokhoz rendeljük. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között a tantermekben felülfertőtlenítést végzünk.

A szakórák (testnevelés, rajz, technika …) megtartásának szabályait kollégáink, osztályfőnökeink közlik tanulóinkkal és kommunikálják a szülők felé.

Minden térben és helyszínen (udvar, tanterem, öltöző, étterem, szociális helyiség…) igyekszünk az optimális védőtávolság betartására, betartatására.

Az első félévben esedékes programjainkat (tanévnyitó, nemzeti ünnepek, kirándulások, közösségi programok…) az Operatív Törzs által meghatározott ajánlások szerint saját hatáskörben szervezzük. Külföldi útjainkat lemondtuk!

Az első szülői értekezleteinket a járványügyi szabályok betartásával megtartjuk. (További információk e-mailben, KRÉTA-felületen, honlapon és egyéb megbeszélt fórumokon jutnak el a szülőkhöz.)

BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET, EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTOK

Intézményünk több pontján vírusölő hatású kézfertőtlenítőt, papírtörlőt biztosítunk!

Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után, a mosdók és öltözők használatát követően alapos kézmosásra, fertőtlenítésre ösztönözzük gyermekeinket. Kérjük a Kedves Szülőket, hogy egyéni védőeszközök, zsebkendők, tisztasági csomagok beszerzésével segítsék munkánkat! A többször használható textil törölköző és szalvéta használata kifejezetten kerülendő!

A személyi higiéné alapvető szabályairól, azok betartásáról a szülőkkel együtt közös felelősségünk tájékoztatni gyermekeinket! A korosztálynak megfelelő tájékoztatást, az etikettekre való felkészítést (köhögés, tüsszentés, zsebkendő használata, kézfertőtlenítés) elvégezzük, de betartása, tudatosítása együttes feladatunk!

A kézzel gyakran érintett felületeket, tárgyakat, eszközöket és a közösen használt tereket napi többszöri fertőtlenítéssel igyekszünk vírustalanítani úgy, hogy ne veszélyeztessük gyermekeink egészségét.

Kiemelt figyelmet biztosítunk a rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.

 

ÉTKEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Fokozottan figyelünk az étkezési helyszínek tisztaságára!

Étkezések előtti és utáni szappanos kézmosásra, kézfertőtlenítésre kiemelt figyelmet fordítunk!

A sorban állás elkerülése érdekében szüneteinket átszerveztük, étkezési időrendet vezetünk be.

A kellő védőtávolság betartatásával, az éttermi eszközök egyéni kiosztásával, ültetési rend alkalmazásával, a nagy ebédlőre vonatkozó belső szabályok kialakításával megpróbáljuk optimalizálni ezeket a folyamatokat a tízórai, uzsonna, iskolatej és gyümölcsök kiosztásával együtt!!!

A további szervezési és működési feladat az étkezés üzemeltetőjének a felelőssége!

TANULÓI HIÁNYZÁSOK, BETEGSÉGEK

Az iskola egészségügyi ellátása zavartalanul működik, amit az egészségügyi ellátás korlátozásáig maradéktalanul el kell végezni.

A védőnői, az iskolaorvosi teendők ellátása a járványügyi óvintézkedések betartatásával folyamatos.

Ha gyermeknél, pedagógusnál, egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni. Minden gyanús esetet azonnal közölni kell az iskolaorvossal. Szülőnek/gondviselőnek, az intézmény vezetésének kötelessége egymás tájékoztatása, értesítése.

A háziorvos, a házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni, nekik kötelességük a NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően intézkedni.

Bármilyen betegség esetén a gyermek csak kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

Az orvosi igazolást igazolt hiányzásként elfogadjuk. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba került és erről igazolást hoz. Számára erre az időszakra az otthon elhagyása nélküli, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási forma melletti oktatásra van lehetőség.

Minden egyéb esetben a hiányzásokat a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint bíráljuk el.

VESZÉLYHELYZET ESETÉN

Minden esetben az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet.

Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt!

A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják! A szülők támogatása érdekében a gyermekfelügyeletet megszervezzük!

Ha a gyermekfelügyelet objektív okokból az intézményben nem szervezhető meg, annak helyéről a tankerületi központ gondoskodik. Az étkeztetést a gyermekfelügyelet alatt a feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell!

Tisztelt Szülők!

Arra kérjük Önöket, hogy az általunk kialakított és szerkesztett, hiteles kommunikációs csatornáinkat figyeljék! A napi híreket megosztó linkek, a média egyéb csatornái nem tartoznak ezek közé!

Első forrásként: intézményeink HONLAPJAIT, az osztályfőnökök által működtetett felületeket tekintsék hitelesnek!

Második forrásként: a KRÉTA-felület üzeneteit figyeljék!

A 2020/2021-es tanév elkezdéséhez, a közös munka folytatásához, a sikeres védekezéshez nagy fegyelemre, a szabályok betartására és rendkívüli megértésre lesz szükségünk! Ennek sikere rajtunk múlik! A következő sorok adjanak erőt ehhez a közös feladathoz!

„Az ember leélheti az életét vagy élheti az életét.

Az egyikhez elég megülni a fenekünkön, a másikhoz fel is kell emelni!”

ISKOLAVEZETÉS