Művészeti oktatásunk

mte logo2hatartalanul logo

Művészeti oktatásunk: az iskola arculata ...

„Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most, ezzel visszatartod őt fejlődésében. De ha olyannak látod, amilyenné lehetne, ezzel előre segíted őt életútján.” /Goethe/

Művészeti iskolánk célja a hagyományok ápolása, az értékek megőrzése, a különböző kultúrák iránti nyitottság kialakítása. Maga sajátos eszközeivel, az érzelmi és esztétikai neveléssel járuljon hozzá egy sokoldalúan művelt, érett, kreatív személyiség kialakításához. A művészeti nevelés során a tanulók személyes tapasztalataik, tevékenységeik alapján jutnak el ahhoz az élményhez, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség.

Az alkotó típusú tevékenységek által fejlődik a gyerekek akarati, alkotó-alakító cselekvőképessége, alakul a tanulók esztétikai szemlélete, kommunikációs képessége, személyisége. Legfontosabb célunk az érzelmi intelligencia fejlesztése.

Az egyéniség és az egyediség tiszteletben tartása mellett nemcsak oktatunk, hanem nevelünk is, a klasszikus értékek szem előtt tartásával szemléletbeli irányultságot kívánunk elérni.

Hagyománytiszteletünk mellett egész tevékenységünket áthatja a változásokat rugalmasan követő reformjelleg: igény a korral való együtt haladásra, az oktatási módszerek tekintetében, a magas szintű oktatáshoz elengedhetetlenül szükséges technikai felszereltség megteremtésében. Az oktatás az igényes művészeti képzés, az életre való nevelés, az autonóm művészi világkép kialakítása köré szerveződik.

Iskolánk bemutatók, kiállítások szervezésével, pályázatok felkutatásával, szakmai továbbképzések, versenyek és fakultatív programok szervezésével segíti a naprakész ismeretekkel rendelkező, önálló alkotói személyiségek kifejlődését.

Célunk olyan belső iskolai légkör kialakítása, ahol jól érzi magát a tanuló és tanár egyaránt, ahol a tanuló is alkotó részese a tanítás-tanulás folyamatának. A sikerélményeken keresztül történő munkát tartjuk célravezetőnek, ennek érdekében tudatosan csökkenteni akarjuk a tanulókat érő kudarcélmények számát.

Arra törekszünk, hogy a művészeti iskolában minden tanuló saját képességeinek, lehetőségeinek optimumáig jusson el értelmi és erkölcsi fejlődésben. Teret biztosítunk a tanulóknak, ahol gyakorolhatnak, fejleszthetik képességeiket, felfedezhetik önmagukat.

A Kaffka Margit Általános Iskolában a művészetoktatás csírái, 1989-től kezdődtek.

Nyitray Viktória tanárnő irányításával megkezdődött az emelt szintű rajzoktatás.

Keze alól több országosan és nemzetközileg ismert művész került ki. Többek között Szanyi Péter, aki névadónk domborművét készítette, mely iskolánk falát díszíti.

Volt tanítványai közül többen, képző- és iparművész, építész, művésztanár pályát választottak.

A képzőművészet tanszak növendékei évről évre az élvonalban végeznek a különböző városi, megyei, országos versenyeken, pályázatokon, de nemzetközi sikerekkel is büszkélkedhetünk.

Eredményeink 2019/2020.

VIII. Gergely Éva Rajzpályázat:

Molnár Benedek 5.a 3.hely

Dilk Fédra 7.a 1.hely

Diószegi Nelli 3.a 1.hely

Nagy Lara 7.a 2.hely

Tóth Tamara 7.a 3.hely

Észak-Magyarország karácsonyi rajzpályázat:

Szűcs Anna Szabina 3.a 2.hely

Vécsey Fanni 3.a 5.hely

 Orosz Viktória 6.a 1.hely

Hédervári Klaudia 5.a 2.hely

Porubjánszki Csenge 6.a 3.hely

Komlóstetői Általános Iskola „Magyar vagyok… Határtalanul” rajzpályázat:

  Magyar Violetta (5.a) díjazott

MÁTRA KINCSEI RAJZ- ÉS FOTÓPÁLYÁZAT

DÍJAZOTTJAI:

  Majtényi Gréta (3.a) 1.hely

  Zsufos Luca Csenge (4.a) Különdíj

  Lukács Léna (4.a) Kiállított

  Dilk Fédra Ágnes (7.a) Kiállított

Művészeti verseny „A Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények” címmel:

  Mucsi Kiara Tímea 1.hely

  Zsufos Luca Csenge 2.hely

  Balthes Rebeka 3.hely

  Oláh András 3.hely

PARAFRÁZIS 2020.

ORSZÁGOS FESTÉSZETI VERSENY:

Majtényi Gréta (3.a) és Oláh András (7.a) bejutottak a járvány miatt elmaradt országos verseny döntőjébe.

Észak-Magyarország gyereknapi rajzpályázat:

  Majtényi Gréta (3.a) 1.hely

  Balthes Rebeka (5.a) 4.helyéves naptár

 

A képző- és iparművészeti tanszak keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad az ilyen irányú tevékenységek iránt érdeklődő és vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását.

A képzés széles körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket.

Az alapfokú évfolyamokon a tanulók képességeitől és szorgalmuktól függően fejleszthetik vizuális műveltségüket és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot.

Azon tanulóinknak, akik ezt a pályát választják, nem jelent gondot a felvételiken való sikeres részvétel.

A táncművészeti tanszak magas szinten működő művészeti közösséget, kiváló pedagógusokat, hosszú évekre megfelelő, szép és tartalmas elfoglaltságot, fizikai szellemi állóképességet, fellépéseket, bel-és külföldön való utazást kínál.

Tanulóink életkori sajátosságainak megfelelően ismerkednek meg a magyar népi játékokkal, gyermekjátékokkal- és táncokkal. Tudásukat színpadon, koreográfiai megfogalmazásban mutatják be.

Kiemelten fontos szerepet kap a közösségi nevelés, hiszen a gyermekek hosszú éveken keresztül egyazon közösséghez tartoznak. Kirándulások, edzőtáborok, versenyek, színházlátogatások, intézményi hagyományt erősítő közösségi események teszik teljessé a tagozat életét.

Táncoktatásunk is a 80-as évekre nyúlik vissza, szakkör keretében működött.

1991-től Somogyi Éva táncpedagógus irányításával felmenő rendszerben megkezdődött a társastánc oktatása.

1998-tól alapfokú művészetoktatás keretében, társastánc tanszakon a DATI tagiskolájaként oktattuk a társastáncot.

A fellépéseken és versenyeken elért sikerek inspiráltak arra, hogy beindítsuk az önkormányzati fenntartású alapfokú művészetoktatást.

Napjainkban az alapfokú művészetoktatásban 8 évfolyamon tanítunk. Az eddig eltelt idő alatt számos hazai versenyeken arany minősítést, koreográfiai, pedagógiai díjat kaptunk.

Kiemelkedő eredményeink:

Sajnos a Társastánc tanszakon, a COVID-19 vírus miatt kialakult helyzet következtében, a társastánc versenyek 2019/2020 -as tanévbenelmaradtak.

2018-2019 eredményei:

XV. Zemplén Országos Társastánc Fesztivál és Koreográfus verseny:


Tini csapat: Bronz Minősítés
Junior csapat: Bronz Minősítés
A/6 osztály: Nívó II. Ezüst Minősítés

 

Az Oktatási Miniszter által 2003 óta meghirdetett országos társastánc tanulmányi versenyek eredményei:

I. Országos Társastánc Tanulmányi Verseny

2003. március 1. Szeghalom

I. helyezés

II. Országos Társastánc Tanulmányi Verseny

2005. december 10. Szeghalom

I. helyezés

III. Országos Társastáncverseny

2009. január 10-11. Kalocsa

1. korcsoport: I. helyezés

2. korcsoport: I. helyezés

Legigényesebb táncos ruha különdíj

IV. Országos Társastáncverseny

2012. január 14-15. Kalocsa

1. korcsoport: II. helyezés

2. korcsoport: II. helyezés

V. Országos Társastáncverseny

2015. január 30-31. Szeged

1. korcsoport: II. helyezés

2. korcsoport: IV. helyezés

Legjobb koreográfiáért különdíj ( Flört- jive koreográfia)

Nemzetközi Gyermekfesztiválokon (Bécs 2008., Budapest 2006.) arany, ezüst és bronz diplomát nyertünk.

Zala Nemzetközi Open versenyen (2007.) az előkelő IX. helyen végeztünk.

Diákolimpia

2015. március 14. Szolnok

1. korcsoport: I. helyezés

2. korcsoport: II. helyezés

Az elmúlt három tanévben, országos minősítő versenyeken arany és ezüst minősítést értek el tanulóink, az alábbi rendezvényeken:

Zemplén társastánc Fesztivál – Sátoraljaújhely

2013. május 24-26.

Tini csoport – arany minősítés

Junior csoport – arany minősítés

2014. május 22-25.

Mini csoport – arany minősítés

Tini csoport – arany minősítés

2015. május 29-31.

Junior csoport – ezüst minősítés

Tini csoport – arany minősítés

III. „ Nagykunság” Dunától Keletre – Minősítő Társastánc Fesztivál

2011. április Túrkeve – arany minősítés

II. Apáczai Társastánc Fesztivál és Formációs Verseny

2011. február Pécs

XII. Diák Formációs Táncverseny III. Országos találkozó

2015. április 11. – Miskolc

Junior csoport – ezüst minősítés

Tini csoport – arany minősítés

2007-ben az alapfokú művészetoktatási intézmények minősítése során a szakmai minősítő eljárás eredményeként elnyertük a „Kiválóra minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény „címet.

2010-ben elnyertük a „Magyar Táncművészeti Főiskola partnerintézménye és gyakorlóhelye” címet.

Az iskola belső tartalékát, erejét a tantestület és a szülők összefogása adja. Nem véletlen, hogy tanulóink negyed részének már a szülei, sőt nagyszülei is diákjaink voltak.

Az itt tanító pedagógusok törekedtek arra, hogy megőrizzük értékrendünket, folytassuk hagyományainkat.