Dokumentumok

mte logo2hatartalanul logo

 FIGYELEM!

Iskolánkban a 2019/2020-as tanévben 2 első osztály indul.

 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11 - 12.

Április 11. csütörtök 8.00 órától 19.00 óráig

Április 12. péntek 8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 

 Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolványt,
  • a szülő, törvényes képviselő személyazonosságát, és lakcímét igazoló hatósági igazolványát
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
  • tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
  • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (2. sz. melléklet) LETÖLTÉS

 A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

  -     regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy

  -     tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy

  -     állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a   

         feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).

  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • születési anyakönyvi kivonat,
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:

-     óvodai szakvélemény,

-     nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

-     sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

  • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók, 3. sz. melléklet)  LETÖLTÉS (A szülői felügyeletet együttesen gyakorló gondviselők esetében mindkét szülőnek alá kell írni nyilatkozatot!)

A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenti. (Nk.91.§)

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

NYILATKOZAT DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIADÁSÁHOZ HOZZÁJÁRULÓ SZÜLŐI NYILATKOZAT

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT FÉNYKÉP ILLETVE VIDEÓFELVÉTEL KÉSZÍTÉSÉRŐL

 

A Miskolci Kaffka Margit Általános és Alapfokú Művészeti Iskola körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:

A lista letölthető INNEN

 KAFFEE projekt (Elektronikus ügyintézés felhasználói segédlet és projekt tájékoztató)